BRANŻE

Każda branża przemysłu to indywidualne wymagania i potrzeby. Podchodząc do postawionych nam zadań, analizujemy każdego Klienta z osobna. Dostosowujemy rozwiązania, które są adekwatne do wymagań. 

Procesowo podchodzimy do zaplanowania i realizacji naszych usług.

Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy