BRANŻE

POWRÓT

BRANŻA CHEMICZNA

Branża chemiczna, która obejmuje segment chemiczny, petrochemiczny i paliwowy, odgrywa bardzo ważną rolę w globalnej gospodarce. Wytwarza materiały, surowce czy półprodukty wykorzystywane w wielu obszarach gospodarki i z wieloma branżami jest ściśle powiązana. Charakteryzuje się dużym poziomem złożoności, wymaga innowacyjnych rozwiązań, korzysta ze skomplikowanego sprzętu oraz często z trudnych i niebezpiecznych rozwiązań technologicznych i logistycznych. Długoletnia współpraca z Klientami w tej branży umożliwiła nam zrozumienie specyficznych wymagań przy realizacji procesów wytwórczych. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania wpływające na poprawę wskaźników jakości i produktywność zakładów chemicznych.Pracujemy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, wśród skoncentrowanych w atmosferze substancji chemicznych. Każde nasze działanie poprzedzone jest wnikliwym audytem.

Korzyści dla Państwa:

  • Prace przebiegają wg najwyższych norm bezpieczeństwa
  • Podnosimy efektywność urządzeń i instalacji
  • Redukujemy zagrożenia wystąpienia wybuchu
Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy