BRANŻE

POWRÓT

BRANŻA ENERGETYCZNA

Elektrownie muszą być bezpieczne i niezawodne, co wymaga partnera o wysokich kompetencjach, na którym można polegać. Branża się zmienia, a my razem z nią. Wypracowywaliśmy nowe rozwiązania i wdrażamy je w życie.

Zgromadziliśmy doświadczenie, dzięki któremu obecnie jesteśmy postrzegani jako jeden z kluczowych partnerów w tej branży. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla wszystkich rodzajów elektrowni, dostosowując ofertę do rodzaju obiektu klienta.

Zachowanie norm bezpieczeństwa jest naszym priorytetem. Posiadamy odpowiednie zaplecze technologiczne. Gwarantujemy poprawność wykonania zadań, zwłaszcza w miejscach niebezpiecznych.

Korzyści dla Państwa:

  • Kompleksowośc usług
  • Podnosimy efektywność urzadzeń i instalacji
  • Zapewniamy doradztwo techniczne na każdym etapie współpracy
Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy