BRANŻE

POWRÓT

BRANŻA SPOŻYWCZA

Branża spożywcza to powiązane ze sobą elementy: producent – dostawca – klient końcowy. Złożoność tej branży i nastawienie na wysokie normy higieny wymagają indywidualnego podejścia. Zdajemy sobie sprawę, iż prawidłowość wykonania całego procesu czyszczenia jest niezwykle istotna dla uzyskania odpowiedniej redukcji drobnoustrojów i zanieczyszczeń. Stosując najnowocześniejsze technologie wspomagamy przemysł spożywczy, zapewniając bezpieczeństwo produktów oraz wysoką wydajność produkcji.

Od lat współpracujemy z największymi europejskimi firmami przemysłu spożywczego. Producenci wybierają nas ze względu na wysokie wymagania w zakresie higieny i bhp. Wykonujemy prace w zakładach produkcji spożywczej, wspierając ciągłość procesu produkcyjnego.

Korzyści dla Państwa:

  • Podnosimy efektywność urządzeń i instalacji
  • Zapewniamy doradztwo techniczne na każdym etapie współpracy
  • Realizujemy usługi bez przerw produkcyjnych u klienta
  • Jesteśmy dostępni 24h/7 dni
Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy