BRANŻE

POWRÓT

PRZEMYSŁ HUTNICZY

W branży hutniczej i metalurgicznej rygorystyczne wymogi w zakresie bezpieczeństwa zakładów zwiększają znaczenie technologii, podkreślając przy tym rolę specjalistycznej wiedzy technicznej. Pracując przez lata w tej branży, obserwujemy specyfikę biznesu, potrzeby i wymagania. Wiele pomysłów na innowacyjne usługi powstaje jako wynik współpracy z Klientem na obiekcie. Indywidualne problemy często prowadzą do powstawania rozwiązań dobrych dla całej branży. Właśnie przemysł hutniczy pokazał nam, jak ważne jest wzajemne słuchanie, otwartość na innowacje i zaufanie partnerowi, który w swojej dziedzinie jest fachowcem.

Dla hutnictwa oferujemy szereg usług z wykorzystaniem technologii hydrodynamicznej i wysokociśnieniowej. Prowadzimy prace na obiektach przemysłowych i w strefach zagrożonych wybuchem, m.in. grupa II 0, 1, 2 oraz 20, 21, 22.

Korzyści dla Państwa:

  • Zmniejszenie ryzyka występowania sytuacji niebezpiecznych.
  • Krótkie przestoje procesowe - sprawne działanie ekip technicznych skracające czas przestojów do niezbędnego minimum
  • Poprawa jakości wody i obiegu wody
  • Wydłużenie żywotności oraz trwałości maszyn, urządzeń i instalacji technologicznych oraz zwiększenie ich produktywności
  • Redukcja zagrożenia zawaleniem

Zaufali nam:

AM Wawa, Sc, Krk, DG, ISD Częstochowa, CMC Zawiercie, Batory, Krakodlew, Metalodlew, Łabędy, Łaziska, HSWJ Stalowa Wola, Ferrostal Łabędy i Odlewnie Rafamet, Zawiercie, Koluszki

Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy