BRANŻE

POWRÓT

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY

Nieustannie inwestujemy w lepsze zrozumienie wymagających warunków, z jakimi mamy do czynienia w przemyśle wydobywczym. Dzięki temu procesowi możliwe jest ciągłe dostarczanie przydatnych w branży rozwiązań. Zapewniamy wysoki standard bezpieczeństwa przy realizacji prac, poparty szkoleniami pracowników i certyfikatami. Nasz szeroki zakres usług zapewnia kompleksowe rozwiązania z jednego źródła.

Korzyści dla Państwa:

  • Eliminacja zagrożenia wybuchów pyłów
  • Wydłużenie czasu eksploatacji urządzeń
  • Usprawnienie procesu produkcyjnego (dotyczy np. zbiornika DORRA)
Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy