CLIMBEX

PROFESJONALIZM

Pracownicy spółki Climbex to grupa zaangażowanych profesjonalistów. Klienci cenią sobie szczególnie doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje naszej kadry inżynierskiej. Dzięki specjalistycznej wiedzy naszych ekspertów, kierowników zespołów i techników znamy potrzeby branży i potrafimy na nie elastycznie reagować. Skuteczne w działaniu zespoły projektowe to klucz do generowania nowych obszarów usług i profesjonalnego doradztwa w procesach optymalizacyjnych.

Pracownicy Climbex posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia do pracy na obiektach przemysłowych - uprawnienia stosowne do obsługi danej branży, do pracy na wysokościach (alpinistyka przemysłowa), uprawnienia do pracy w strefach zagrożonych wybuchem czy w atmosferze skoncentrowanych substancji chemicznych.

DOSTĘPNOŚĆ

Jesteśmy dyspozycyjni 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Sprawnie reagujemy na wezwania awaryjne. Zadania wykonujemy z należytą starannością, skutecznie i zachowaniem norm BHP.

Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy