NASZE USŁUGI

POWRÓT

SKANOWANIE LASEROWE 3D MIAST

Technologia skanowania laserowego 3D jest uznaną, w pełni sprawdzoną na rynku, geodezyjną metodą pozyskiwania danych przestrzennych. To nowoczesna alternatywa klasycznych pomiarów geodezyjnych. 

Dzięki zastosowaniu skanowania laserowego dajemy miastom wizualną i aktualną informację o zasobach znajdujących się w przestrzeni publicznej. Produktem skanowania laserowego może być:

 • chmura punktów, wiernie odwzorowująca przestrzeń miasta,
 • po dalszym przetworzeniu plany, mapy, rysunki, wizualizacje, modele 3D i 2D, szereg analiz.

Skanowanie laserowe wspiera jednostki samorządu terytorialnego w efektywnym zarządzaniu przestrzenią miejską i w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych.

ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI:

 • wsparcie planowania zagospodarowania przestrzennego
 • wsparcie w procesie budowy cyfrowych modeli na potrzeby planowania inwestycji,
 • wsparcie w procesie budowy cyfrowych modeli na potrzeby remontów,
 • wpasowanie wirtualnych obiektów w plany
 • wsparcie procesu organizacji i wizualizacji zmian wykorzystania terenu

ZARZĄDZANIE DROGAMI:

 • wsparcie w procesie inwentaryzacji oznakowania drogowego
 • szybka analiza stanu nawierzchni
 • tworzenie i aktualizacja książki drogi
 • wsparcie w planowaniu transportu wielkogabarytowego
 • wsparcie w planowaniu zajęć pasa drogowego

ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ SIECIOWĄ (PRZESYŁOWĄ):

 • wsparcie w detekcji zmian i kolizji
 • wsparcie ekip remontowych przy planowaniu prac
 • wsparcie w procesie inwentaryzacji infrastruktury i budowy jej cyfrowych modeli 

ZARZĄDZANIE MAŁĄ ARCHITEKTURĄ:

 • wsparcie w procesach inwentaryzacji zasobów miasta wraz z przygotowaniem karty obiektu
 • wsparcie w procesie inwentaryzacji nośników reklamowych (lokalizacja, wymiary, powierzchnia, zdjęcie nośnika, przypisanie właściciela gruntu i numeru działki)
 • pomoc w precyzyjnej parametryzacji opłaty reklamowej, a także wytyczenie stref o zróżnicowanych stawkach

ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI:

 • wsparcie w procesie przygotowania szczegółowej dokumentacji archiwizacyjnej obiektów zabytkowych (plany, zdjęcia 360, budowa modeli 3D, etc.)
 • wsparcie procesów planowania prac renowacyjnych
 • pomoc w analizie ubytków i deformacji obiektów zabytkowych

ZARZĄDZANIE ZIELENIĄ MIEJSKĄ:

 • wsparcie w procesie rejestracji i uporządkowania lokalnego krajobrazu
 • realizacja pomiarów
 • wsparcie w planowaniu prac

ZARZĄDZANIE PROMOCJĄ REGIONU:

 • wsparcie w procesie budowy cyfrowych modeli na potrzeby promocji miasta i regionu (wirtualne spacery)

 

Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy