NASZE USŁUGI

POWRÓT

CZYSZCZENIE BIOGAZOWNI

Wnętrze reaktora do produkcji biogazu to środowisko pełne wybuchowego metanu i trującego siarkowodoru. Nasze doświadczenie w pracy w warunkach bardzo niebezpiecznych pozwala skutecznie wspierać producentów biogazu zarówno w Polsce, jak i Europie Zachodniej. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania, mając na uwadze zarówno specyficzne uwarunkowania tej branży, jak i wymogi prawne.

Wykonujemy:

  • Inertyzacje instalacji
  • Czyszczenie reaktorów w strefie zagrożenia wybuchem
  • Usługi załadunku i wyładunku złoża
  • Przeglądy instalacji
  • Pozostałe specjalistyczne prace w strefie obojętnej, np. azotowej.

 

Zachęcamy do obejrzenia materiału video powstałego z udziałem ekipy technicznej Climbex podczas prac usuwania osadów z dna reaktora biologicznego.

 

Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy