NASZE USŁUGI

POWRÓT

PODCIŚNIENIOWY ZAŁADUNEK I TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Specjalizujemy się w podciśnieniowym załadunku i transporcie materiałów niebezpiecznych. Znane są nam zagrożenia wynikające z pracy na obiektach, w których znajdują się strefy z atmosferą wybuchową. Aby je eliminować wykorzystujemy technologię usuwania materiałów, opracowaną specjalnie dla Climbex przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej.  

Ładowarka próżniowa MEGAVAC 8000 ADR/316/ATEX posiada świadectwo dopuszczenia do przewozu odpadów i materiałów niebezpiecznych w klasach 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 według ADR. Wszystkie elementy konstrukcyjne ładowarki są wykonane z stali kwasoodpornej, co sprawia, że transport ADR jest w pełni bezpieczny.

Agregat ssący ładowarki MEGAVAC wyposażony jest w:

 • dodatkowe zabezpieczenie przeciwiskrowe pompy próżniowej
 • pompę do przepompowywania cieczy (paliw) o wydajności od 60 do 90 m3/h
 • złącze azotowe do rozładunku cieczy łatwopalnych
 • dodatkowy kompresor do bezrozbryzgowego rozładunku cieczy i szlamów
 • układ rozładunku pneumatycznego do materiałów sypkich i szlamów
 • stały pomiar uziemienia podczas pracy
 • zdalne sterowanie.

Przy pomocy silnego podciśnienia dokonujemy załadunku ciężkich olejów, szlamów w zbiornikach paliwowych, materiałów o konsystencji granulatu, zużytych katalizatorów oraz innych odpadów niebezpiecznych.

Stosowana przez nas technologia gwarantuje, że odpady niebezpieczne usuwane ze zbiornika nie zanieczyszczą otoczenia podczas prowadzonych działań. Zastosowanie dodatkowo technik alpinistycznych nie blokuje ciągów komunikacyjnych oraz pozwala na szybkie rozpoczęcie i prowadzenie prac.

 

Czyszczenie zbiornika z materiałem niebezpiecznym

Proces ten dzielimy na 4 etapy:

 1. Przepompowanie lekkich frakcji ze zbiornika przy pomocy pompy do cieczy do innego zbiornika lub cysterny.
 2. Odessanie ciężkich frakcji z dna zbiornika przy pomocy ładowarki próżniowej MEGAVAC 8000 ADR/316/ATEX.
 3. Przewóz materiałów niebezpiecznych do miejsca utylizacji (ADR).
 4. Rozładunek pneumatyczny zebranego materiału.

 

Korzyści z wykorzystania technologii Climbex:

 • Skrócenie czasu realizacji prac remontowych
 • Zwiększenie żywotności urządzeń
 • Brak efektu wtórnego zanieczyszczenia podczas prac
 • Zniwelowanie zagrożenia dla środowiska naturalnego
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy na obiektach, w których następuje emisja gazów i pyłów niebezpiecznych.
Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy