NASZE USŁUGI

POWRÓT

SERWIS REAKTORÓW KATALITYCZNYCH I ADSORBERÓW

Dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego oraz w przetwórstwie ropy naftowej i gazu ziemnego realizujemy usługi serwisu reaktorów katalitycznych i adsorberów.
W tych branżach katalizatory są powszechnie stosowane w procesach wytwórczych, a siła aktywności dobrze dobranego katalizatora ma kluczowy wpływ na jakość i właściwości końcowego produktu. W sytuacji, kiedy materiał katalityczny wykazuje spadek aktywności, to znak, że należy go wymienić.

Climbex wykonuje pełen zakres prac przy reaktorach katalitycznych i adsorberach:

  • Wydobycie i załadunek złoża
  • Segregacja i przesiewanie złoża
  • Przygotowanie reaktorów do rewizji UDT i prób ciśnieniowych
  • Prace serwisowe i naprawcze reaktorów
  • Transport i utylizacja zużytego złoża
  • Specjalistyczne prace w atmosferze azotowej.

Nasi klienci mogą na nas polegać już w fazie przygotowania instalacji - dokładnie planujemy zlecenie, co gwarantuje bezpieczny przebieg prac. W porozumieniu z klientem urządzamy powierzchnie magazynowe, przejmujemy dostawy katalizatorów, tworzymy zabezpieczenia przed wpływem warunków atmosferycznych, koordynujemy montaż rusztowań. Wszelkie prace wewnątrz reaktora są realizowane przez certyfikowanych specjalistów, mających uprawnienia do pracy w środowisku beztlenowym i znających się doskonale na metodyce i technikach wymiany złóż.

 

Praca w atmosferze azotowej

Praca w reaktorach katalitycznych najczęściej odbywa się w atmosferze azotowej. Reaktor schładzany jest za pomocą ciekłego azotu, a proces ten jest stale monitorowany. Zobojętnienie środowiska pracy w reaktorze zapobiega powstawaniu reakcji samozapalnych czy innych niebezpiecznych reakcji chemicznych. Atmosfera azotowa wpływa na bezpieczeństwo instalacji, wysoką jakość wykonania usługi, płynną pracę oraz bezpieczeństwo ekipy technicznej realizującej prace.

Technicy w reaktorach pracują w specjalistycznych hełmofonach stanowiących część zintegrowanego urządzenia LSS (Life Support System). Urządzenie pozwala na pracę w warunkach beztlenowych i jest monitorowane przez dodatkową obsługę techniczną poza reaktorem. System dostarcza powietrze osobom pracującym w reaktorze oraz pozwala na komunikację zespołu.

 

Prace serwisowe i naprawcze reaktorów

Po usunięciu złóż katalitycznych ma miejsce czyszczenie reaktora od wewnątrz i neutralizacja wewnętrznych powłok. Proces neutralizacji ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego przebiegu wielu reakcji chemicznych w reaktorze oraz wspiera efektywne działanie nowego katalizatora. Przy okazji wymiany złóż realizowane są również prace naprawcze, serwisowanie podzespołów czy antykorozyjne.

 

Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy