NASZE USŁUGI

POWRÓT

ULTRADŹWIĘKOWY POMIAR KONSTRUKCJI. POMIARY NDT

Zarządzający zakładami przemysłowymi często stają przed wyzwaniem oceny stanu długo eksploatowanych elementów konstrukcji. W procesie tym wspieramy naszych Klientów dokonując precyzyjnych pomiarów grubości konstrukcji stalowych. Metoda ultradźwiękowego pomiaru pozwala na określenie rzeczywistej grubości konstrukcji, a także wielkości ubytków korozyjnych.

Do pomiarów wykorzystujemy najnowszej generacji cyfrowe defektoskopy ultradźwiękowe renomowanej firmy ECHOMETER. Wyposażenie to umożliwia przeprowadzenie badań na obiekcie Klienta w każdych warunkach w zakresie od 0,75 mm do 250 mm. Dzięki zastosowaniu odpowiednich głowic zapewniamy możliwość pomiaru także elementów gorących np. kominów. Climbex posiada uznanie stopnia II zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2001 w zakresie ultradźwiękowego pomiaru grubości grubościomierzem, nadane przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu.

Stosując metodę pomiaru ultradźwiękowego jesteśmy w stanie wzbogacić naszą ofertę o:

  • Pomiar rurociągów ciśnieniowych
  • Analizę zbiorników paliwowych
  • Badanie elementów konstrukcyjnych
  • Kontrolę rur ekranowych i przegrzewaczy kotłów energetycznych
  • Przegląd kominów stalowych

Podczas wykonywania pomiarów wykorzystujemy rusztowania alpinistyczne, dzięki którym skracamy czas przewidziany na przegląd kominów czy innych trudno dostępnych miejsc do niezbędnego minimum.

Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy