NASZE USŁUGI

POWRÓT

PRACE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK ALPINISTYCZNYCH

Wykorzystanie technik alpinistycznych w usługach pozwala na szybkie dotarcie do miejsc trudnodostępnych i wykonanie specjalistycznych prac na wysokościach. Do tych zadań kierujemy wyspecjalizowane zespoły alpinistów przemysłowych, którzy posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia, np.: IRATA, SEP, UDT, do budowy rusztowań, pracy na morzu, spawania, pilarzy, itp.

Z udziałem alpinistów przemysłowych i wykorzystaniem technik linowych, wysokich rusztowań, podnośników, dźwigów, etc. wykonujemy bardzo szeroki zakres usług niemal dla wszystkich branż na rynku.

Usługi alpinistyczne wykorzystywane są przy wielu pracach czyszczenia przemysłowego, remontach, przeglądach i pracach konserwatorskich na wszelkiego rodzaju obiektach: w zakładach przemysłowych, takich jak rafinerie, farmy wiatrowe, elektrownie, huty, cementownie, zakłady celulozowe, cukrownie, stocznie, jak również w branży budowlanej, na obiektach biurowych, lotniskach, w szpitalach czy centrach logistycznych.

Zakres prac alpinistycznych

W zakres prac realizowanych z wykorzystaniem technik alpinistycznych wchodzi każdy rodzaj usługi, do której są potrzebne osoby z uprawnieniami do pracy na wysokości:

 • Odkurzanie obiektów przemysłowych, hal, kotłowni, stref podsufitowych, konstrukcji nośnych, itp.
 • Czyszczenie kotłów i silosów różnego typu
 • Mycie kotłów, elektrofiltrów, kanałów spalin i innych instalacji przemysłowych
 • Wykonywanie pomiarów grubości płaszcza w zbiornikach, kotłach, silosach
 • Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych masztów, silosów, itp.
 • Wykonywanie przeglądów i ekspertyz obiektów przemysłowych
 • Budowa rusztowań i montaż urządzeń
 • Czyszczenie i remonty zbiorników rafineryjnych
 • Czyszczenie biogazowni
 • Prace wysokościowe dla przemysłu stoczniowego
 • Prace antykorozyjne różnego rodzaju konstrukcji i budowli
 • Piaskowanie, sodowanie, szkiełkowanie, spawanie, cięcie, malowanie
 • Przeglądy konstrukcji
 • Wycinka drzew pod liniami energetycznymi
 • Malowanie słupów energetycznych
 • Serwis wiatraków
 • Prace na platformach wiertniczych
 • Serwis obiektów dla zarządców nieruchomości
 • Prace w przestrzeniach zamkniętych
 • Inne, takie jak: mycie elewacji, okien, czyszczenie rynien, sprzątanie dachów, odśnieżanie dachów, zbijanie sopli, wycinka i pielęgnacja drzew, montaż antyptaków, etc.

Prace wykonujemy na terenie całego kraju.

Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy