Polityka Cookies

Polityka Cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne przechowywane w urządzeniach Użytkowników, które przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych, w tym naszego Serwisu. Cookies pozwalają… m.in. wyś›wietlać‡ strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji i zawierają… najcz궛ciej adres strony internetowej, czas przechowywania na urzą…dzeniu Użytkownika oraz wł‚asny unikatowy identyfikator.

Stosujemy cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Cookies sesyjne przechowywane są… na urzą…dzeniu Użytkownika do czasu wylogowania ze strony internetowej lub wyłą…czenia przeglą…darki internetowej. Z kolei cookies stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika… przez zdefiniowany czas, określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika.

Informacji zawartych w plikach cookies używamy m.in do udostę™pniania różnego rodzaju narzę™dzi i funkcjonalnoś›ci strony internetowej oraz w celu gromadzenia danych statystycznych. To pozwala nam identyfikować‡ sposób korzystania Użytkowników ze strony internetowej i daje możliwość‡ ulepszania jej budowy oraz zawartoś›ci.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom dostosowanych treści reklamowyc

W przeglą…darce internetowej można zmienić‡ ustawienia dotyczą…ce cookies oraz dokonać‡ ich rę™cznego usunięcia. Właściwe informacje o obsł‚udze plików cookies oraz możliwych konfiguracjach dostę™pne są… w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Uprzejmie informujemy, że poziom ograniczeń„ dotyczący stosowania plików cookies może wpłynąć‡ na funkcjonalność‡ i narzędzia udostępnione na niniejszej stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidł‚owego użytkowania włą…cznie. W przypadku narzędzi udostępnianych przez nasz Serwis, akceptacja cookies jest wymagana w celu ich prawidłowego działania.

Więcej informacji oraz instrukcję związaną z wyłą…czeniem plików cookies można znaleźć na stronie WWW Ministerstwa Cyfryzacji.

Brak zmiany tych ustawień„ oznacza akceptację™ dla stosowanych tu cookies.
Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy