PROJEKT UE

loga projektowe

OPIS PROJEKTU

Climbex Sp. z o.o. (przed 28.08.2020 Climbex S.A.) w latach 2018-2021 prowadzi projekt pt: "Opracowanie i weryfikacja w warunkach przemysłowych, technologii dekontaminacji urządzeń i zbiorników produktów ropopochodnych w procesie ich automatycznego czyszczenia".

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, umowa nr POIR.01.01.01-00-0447/18-00 z dnia 30.11.2018 r.

 

CEL PROJEKTU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

Celem projektu badawczo-rozwojowego jest opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych nowej, przyjaznej środowisku naturalnemu, technologii dekontaminacji wielkogabarytowych zbiorników magazynowych ropy naftowej. Jej wyróżnikiem ma być ograniczenie emisji szkodliwych gazów ze zbiornika do środowiska naturalnego w procesie automatycznego czyszczenia.

 

PLANOWANE EFEKTY

Spodziewane efekty po zakończeniu prac badawczych:

  • Opracowanie i stosowanie technologii automatycznego czyszczenia zbiorników uzupełnionej o niezwykle istotny aspekt podnoszący poziom bezpieczeństwa w szerokim ujęciu - dla środowiska, ludzi oraz samego procesu.
  • Stosowanie technologi automatycznego czyszczenia zbiorników z możliwie jak najmniejszym negatywnym skutkiem dla środowiska naturalnego. Celem jest znaczne ograniczenie ilości emitowanych toksycznych gazów wydostających się ze zbiornika w procesie automatycznego czyszczenia w stosunku do stanu na dzień rozpoczęcia projektu badawczego.
  • Poszerzenie grona globalnych odbiorców usług dla organizacji
  • Sprostanie zwiększającym się wymaganiom polityki ochrony środowiska zarówno w ujęciu krajowym jak i międzynarodowym.

 

PROJEKT W LICZBACH

Wartość projektu: 18 860 965,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 8 321 103,38 PLN

Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy