PROJEKT UE

ZAPYTANIA OFERTOWE

 1. 07.12.2021 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa (transport i rozładunek) modułu oczyszczania gazu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82930
 2. 07.12.2021 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa (transport i rozładunek) 2 sztuk modułów wymiennika ciepła: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82949
 3. 07.12.2021 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa (transport i rozładunek) 2 sztuk układu pompowego nr 1:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82952
 4. 07.12.2021 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa (transport i rozładunek) 2 sztuk układu pompowego nr 2: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82954
 5. 28.04.2021 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa elementów armatury i materiałów konstrukcyjnych: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/45394
 6. 21.05.2021 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa elementów armatury i materiałów konstrukcyjnych: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/49656
 7. 25.05.2021 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa (transport i rozładunek) 2 sztuk kontenerów morskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/50296
 8. 25.05.2021 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa (transport i rozładunek) 2 sztuk zbiorników kontenerowych do przechowywania i transportu materiałów płynnych niebezpiecznych: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/50383
 9. 25.05.2021 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa (transport i rozładunek) 2 sztuk modułów wytwornicy pary do Climbex sp. z o.o. wraz z rozruchem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/50388
 10. 22.06.2021- Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa (transport i rozładunek) 2 sztuk kontenerów morskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55168
 11. 22.06.2021 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa (transport i rozładunek) 2 sztuk zbiorników kontenerowych do przechowywania i transportu materiałów płynnych niebezpiecznych: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55185
 12. 23.06.2021 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa (transport i rozładunek) 2 sztuk modułów wymiennika ciepła: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55487
 13. 23.06.2021 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa (transport i rozładunek) 2 sztuk Układu Pompowego Nr 1: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55492
 14. 22.06.2021 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa (transport i rozładunek) Modułu oczyszczania gazu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55197
 15. 23.06.2021 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa (transport i rozładunek) 2 sztuk Układu Pompowego Nr 2: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55554
 16. 23.06.2021 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - moduł przygotowania przedmieszki - zbiornik z mieszadłem i oprzyrządowaniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55447
 17. 22.07.2021 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa (transport i rozładunek) 2 sztuk modułów wymiennika ciepła: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60591
 18. 29.07.2021 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa (transport i rozładunek) modułu oczyszczania gazu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61745
 19. 31.08.2021 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa (transport i rozładunek) 2 sztuk modułów wymiennika ciepła: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/67028
 20. 31.08.2021 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa (transport i rozładunek) 2 sztuk Układu Pompowego Nr 1: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/67031
 21. 31.08.2021 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa (transport i rozładunek) 2 sztuk Układu Pompowego Nr 2: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/67037
 22. 14.04.2022 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa narzędzi ręcznych i innych materiałów zgodnych ze specyfikacją techniczną: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/103793
 23. 14.04.2022 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa urządzeń elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych zgodnych ze specyfikacją techniczną: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/104249
 24. 14.04.2022 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa orurowania, uszczelnień i złączy zgodnych ze specyfikacją techniczną: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/104255
 25. 29.04.2022 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa orurowania, uszczelnień i złączy zgodnych ze specyfikacją techniczną: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/106654
 26. 29.04.2022 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa urządzeń elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych zgodnych ze specyfikacją techniczną: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/106653
 27. 29.04.2022 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa narzędzi ręcznych i innych materiałów zgodnych ze specyfikacją techniczną: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/106655
 28. 23.05.2022 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa narzędzi ręcznych i innych materiałów zgodnych ze specyfikacją techniczną: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/108367
 29. 23.05.2022 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa urządzeń elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych zgodnych ze specyfikacją techniczną: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/108397
 30. 08.06.2022 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa orurowania, uszczelnień i złączy zgodnych ze specyfikacją techniczną: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/112669

 

Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy